SSBs API mot Statistikkbanken - http POST spørring med JSON-stat, Highcharts eksempel
Bruk "Vis kilde" og konsoll: F12