SSBs API mot Statstikkbanken.
http POST spørring med JSON-stat og Highcharts.Bruk "Vis kilde / vis kode" og konsoll "F12