SSBs API mot Statstikkbanken.
http POST spørring med JSON-stat og Highcharts. Bruk "Vis kilde" og konsoll "F12"