Konjunkturindikatorer for Norge
Automatisk genererte figurer med Highcharts fra PxWebApi

Same page in English

Utgangspunktet er en gammel konjunkturside på ssb.no. Figurene er plassert i iframes.

For å teste ut muligheter og svakheter er alt hentet automatisk fra Statistikkbanken via PxWebApi. Titlene på noen figurer ville være bedre om de var satt manuelt, slik det er gjort i lenkene under.

Lenker til den enkelte side:

Som én side i iframe

For spørsmål om denne siden: jan.bruusgaard at ssb.no