Automatisk genererte figurer med Highcharts fra PxWebApi

Same page in English

Utgangspunktet er en gammel konjunkturside på ssb.no. Figurene er plassert i iframes.

For å teste ut muligheter og svakheter er alt hentet automatisk fra Statistikkbanken via API. Titlene på noen figurer ville være bedre om de var satt manuelt, slik som lenkene under.

Lenker til den enkelte side:

Som én side i iframe